Asesoramiento Mercantil

A l' àrea mercantil, organitzem, acompanyem i ajudem als nostres clients amb les següents gestions:

 

  • Constitució de Societats: Anònimes, Limitades, Laborals i Professionals.
  • Disseny d'Estatuts
  • Gestions al Registre Mercantil Central ( sol·liditud nombre no coincidente ).
  • Legalització dels llibres d'Actes i de Socis.
  • Presentació dels Llibres de Comptabilitat al Registre Mercantil corresponent.
  • Elaboració i Depòsit de comptes anuals.
  • Trasllats de domicili Social.
  • Augments i disminucions de capital.
  • Canvi d'administradors, canvi d'objecte social, canvi de nom.
  • Compra venta de Participacions/ Accions  socials.